Szkoła Fra Angelico

1 wpis

Jak mogła wyglądać tiara papieska Pawła VI?

Die 11 ianuarii Anno Domini 2024 Sancti Hygini Papæ et Martyris Sexta die infra Octavam Epiphaniæ Ostatnim koronowanym papieżem był Paweł VI. Liturgia, która odbyła się na Placu św. Piotra w dniu 30 czerwca 1963 roku była wyjątkowa nie tylko ze względu na miejsce jej sprawowania oraz uproszczenia wprowadzone względem zwyczajowego ceremoniału, ale też z uwagi na tiarę, którą koronowano Biskupa Rzymu. […]