Histoire des chapelles papales

1 wpis

3 najlepsze książki o liturgii papieskiej

Die 31 decembris Anno Domini 2023 Sancti Silvestri Papæ et Confessoris Dominica Infra Octavam Nativitatis Mimo istnienia niezwykle bogatej literatury – zarówno naukowej jak i popularnej – poświęconej Watykanowi i papiestwu, stosunkowo niewiele pozycji jest poświęconych wyłącznie liturgii papieskiej in genere. Dotyczy to zwłaszcza kontekstu historyczno-ceremonialnego. Owszem, istnieją liczne i wartościowe studia poświęcone np. konkretnym liturgicznym […]