Caeremoniale Romanum

Komentarz do „Caeremoniale Episcoporum” Mons. Léona Gromiera

Pierwotne tło projektu: pomysł projektu powstał w 2020 roku. Niedługo potem został przedstawiony na polskich grupach facebookowych skupiających osoby zainteresowane liturgią, a następnie przygotowany został syntetyczny plan prac dotyczących tłumaczenia komentarza oraz jego wydania. Założona została zrzutka na finansowanie tych prac, która spotkała się z dobrym odzewem, biorąc pod uwagę wąską tematykę. Uzbierane środki nie pozwoliły jednak na realizację pierwotnych planów.

Aktualne założenia: projekt będzie realizowany w ramach prowadzenia niniejszego portalu. Kolejne fragmenty tłumaczeń będą publikowane na tutejszej platformie blogowej oraz w tej karcie. Ponieważ żadna z osób wspierających projekt finansowo nie zgłosiła chęci wycofania przekazanych środków, zostały lub zostaną one przeznaczone na utworzenie i utrzymanie tego portalu oraz na finansowanie prac związanych z realizacją projektu. Osoby, które wtedy wsparły projekt, po jego ukończeniu otrzymają gwarantowane wtedy nagrody, tj. drukowane egzemplarze książki (jeden lub trzy, zgodnie z zapisami w zrzutce), chyba, że zdecydują się na ich wycofanie (prosimy wtedy o kontakt). Nie przewiduje się druku większej ilości egzemplarzy, tłumaczenie będzie publikowane wyłącznie online.

Wsparcie: projekt właściwy (tłumaczenie na język polski komentarza Mons. Gromiera do Caeremoniale Episcoporum) – tym samym projekt główny (działalność Caeremoniale Romanum) – można wesprzeć w sposób dobrowolny używając przeznaczonych do tego kanałów wsparcia.