Caeremoniale Romanum

Informacje

Projekt powstał w 2010 roku i został odnotowany w oficjalnym periodyku Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski (Anamnesis, 1/2013). Pierwszy portal funkcjonował pod tym samym adresem, aktualnie jest archiwizowany na platformie blogowej Google. Inicjatywa działa praktycznie nieprzerwanie, choć z różną intensywnością i w różnych formach, na wielu płaszczyznach (blog, kanał YouTube, media społecznościowe, publikacje, materiały popularyzatorskie). W ciągu lat funkcjonowania projektu podejmowano różnego rodzaju współprace z wieloma osobami i instytucjami, w tym również z biskupem Guido Marinim, byłym Mistrzem Ceremonii Apostolskich Benedykta XVI i Franciszka. Prace nad projektem są prowadzone w miarę możliwości czasowych, można je dobrowolnie wesprzeć.

Autor jest z wykształcenia filozofem (licencjat i magisterium) oraz teologiem (magisterium). Studiował w uczelniach we Francji i w Polsce oraz prowadził badania lub kwerendy naukowe w uniwersytetach i bibliotekach Paryża i Rzymu, m.in. w archiwum dawnej Prefektury Papieskich Ceremonii. Laureat wielu grantów, stypendiów i wyróżnień. Członek licznych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Naukowego Towarzystwa Tomistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego (członek zwyczajny). Autor lub redaktor łącznie kilkuset monografii i artykułów lub innego rodzaju tekstów. Wykładowca akademicki (filozofia) i freelancer.

Kontakt jest możliwy za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych lub poprzez pocztę elektroniczną (caeremonialeromanvmmałpagmailkropkacom). Zapytania dotyczące ewentualnej współpracy należy kierować drogą mailową.