Watykan

3 wpisy

3 najlepsze książki o liturgii papieskiej

Die 31 decembris Anno Domini 2023 Sancti Silvestri Papæ et Confessoris Dominica Infra Octavam Nativitatis Mimo istnienia niezwykle bogatej literatury – zarówno naukowej jak i popularnej – poświęconej Watykanowi i papiestwu, stosunkowo niewiele pozycji jest poświęconych wyłącznie liturgii papieskiej in genere. Dotyczy to zwłaszcza kontekstu historyczno-ceremonialnego. Owszem, istnieją liczne i wartościowe studia poświęcone np. konkretnym liturgicznym […]

Co się stało z papieską tiarą?

Die 11 decembris Anno Domini 2023 Sancti Damasi Papæ et Confessoris Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei (Mt 4,4) Urząd i osoba papieża są związane i nadal – mimo pewnych zawirowań – identyfikowane z symbolem, który przez wieki wyrażał i manifestował, a nade wszystko syntetyzował w sobie ideę oraz dojrzałą doktrynę […]

Czym jest Kaplica Papieska (Cappella Papale)?

Die 19 septembris anno Domini 2023 Sancti Januarii Episcopi et Sociorum Martyrum Truizmem jest stwierdzenie, że wraz z upływem czasu pewne praktyki lub pojęcia stają się niezrozumiałe lub praktycznie zapomniane. Co najwyżej ich użycie może budzić pewne skojarzenia, skądinąd właściwe, ale bez autentycznego ich zrozumienia. Tak jest w przypadku określenia „Kaplica Papieska” (wł. Cappella Papale, fr. Chapelle […]