Caeremoniale Romanum

Initium novum

Caeremoniale Romanum powstało w 2010 roku. Miewało mniej lub bardziej intensywne przejawy działalności. Po kilkuletnim okresie stagnacji powróciło do życia końcem 2022 roku. Ożywczym impulsem był dies natalis Papieża Benedykta XVI, którego myśl i postawa były również główną inspiracją dla zaistnienia tego projektu prawie piętnaście lat temu.

Ostatnie miesiące upłynęły na próbie wielowymiarowej i wieloaspektowej reorganizacji projektu, czego jednym z pierwszych widocznych owoców jest nowa wersja strony domowej.

Realizacja (starych i nowych) zamysłów jest w dużej mierze zależna od możliwości przerobowych oraz ewentualnego usamodzielnienia się podejmowanych działań również pod względem finansowym – ideowy młodzieńczy zapał i chęć działania pro publico bono wywodząca się z założenia, iż bonum diffusivum sui est, niestety, przegrywa z nieubłaganą prozą życia codziennego dorosłego człowieka, który w dzisiejszym świecie często posiada nadmiar obowiązków. Z tego względu prosimy naszych PT Czytelników i Sympatyków o szeroko pojętą cierpliwość.

Będziemy dążyć do tego, by podejmowane działania i publikowane materiały w możliwie najlepszy sposób czyniły zadość oczekiwaniom: Waszym i naszym! Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z nową stroną i jej strukturą, a także z odnośnikami do naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie można już teraz znaleźć ogrom materiałów.

Ut in omnibus glorificetur Deus!

PAX+

PS. Uważny umysł od razu wychwyci zmianę w opisie projektu (podtytule). Otóż dawne Liturgia et mores Curiae Romanae zostało zastąpione przez Liturgia et mores Ecclesiae Romanae. Skąd taka zmiana? Ponieważ „Kuria Rzymska” to określenie bardziej techniczne i stosunkowo wąskie. Kościół Rzymski zaś odnosi się zarówno do samej Roma Papale, jaki i Kościoła Powszechnego, w tym do rytu rzymskiego jako takiego. Właściwa tematyka projektu jest więc szersza, ale zarazem w ten sposób bardziej właściwa.